ABIN bestuur ontvangt gedeputeerde Provincie NH

Een afvaardiging van het bestuur van de Assendelftse Belangenvereniging Industriegebied Noord heeft op vrijdag 14 november jl. een gesprek gehad met de wethouder van Zaanstad, Dennis Straat,  en de gedeputeerde van provincie Noord Holland, Jan van Run.

Een uitermate positieve en nuttige bijeenkomst, waarbij de resultaten van de revitalisering en de herinrichting van de Industrieweg tijdens een rondgang zijn bekeken en besproken. Vastgesteld werd dat door de revitalisering het hele Industriegebied een “make over” heeft ondergaan, mede door de investeringen van de ondernemers zelf ten aanzien van gevels, bestrating en andere zaken. Dat dit een positieve invloed heeft op de leegstand en presentatie van de panden, alsmede het ondernemersklimaat, moge duidelijk zijn.

Rondleiding bij Saenscreen
Het bezoek werd afgesloten met een enerverende rondleiding bij Saenscreen . Ruud Witte toonde zich een gepassioneerd ondernemer en heeft het gezelschap laten zien waar zijn bedrijf toe in staat is, onder het credo : “Het gebeurt allemaal in Assendelft “.

Kritische opmerkingen overgebracht
ABIN zou ABIN niet zijn zonder kritische opmerkingen en verbeterpunten! Na een mondelinge enquête, gehouden tijdens de laatste ledenvergadering, is een aantal punten ten aanzien van met name de inrichting van de Industrieweg en de by-pass in een boekje samengevat en overhandigd aan de wethouder. Hierin zijn de overgebleven actiepunten verwoord :

  • verbetering veiligheid van de weggebruikers ( en fietsers ) bij de aansluiting Dorpsstraat en by-pass
  • laden en lossen
  • parkeerruimte

Het bezoek heeft op een positieve manier bijgedragen in de communicatie tussen de gemeente Zaanstad en uw bestuur!