Over de ABIN

ABIN (Assendelftse Belangenvereniging Industriegebied Noord) is een erg actieve vereniging die de collectieve belangen van ondernemers behartigt. Hierbij ligt met name de nadruk op het optimaliseren van het bedrijfseconomisch klimaat in het gebied, zodat de ondernemer vrijelijk kan ondernemen.

Wij voeren regelmatig intensief overleg met overheidsinstanties en regionale ondernemersverbanden over zaken als bijvoorbeeld collectieve beveiliging, bedrijfsterreinontwikkelingen, infrastructuur. Dit vormt een belangrijk deel van de werkzaamheden van de ABIN, een vereniging van en voor ondernemers op industriegebied Assendelft Noord en de Dorpsstraat.

Daarom ABIN
Onze kernbegrippen zijn kwaliteitsverbetering en bewaking op het gebied van infrastructuur en
beveiliging. Daarbij zijn natuurlijk ook de individuele behoeften van de ondernemers een belangrijk
aandachtspunt. De vereniging zet zich in om successen te boeken op het gebied van toegankelijkheid, bewaking en uitstraling.