Wie zijn we en wat doet de ABIN?

De Assendelftse Belangenvereniging Industriegebied Noord (ABIN) is opgericht om voorwaarden te scheppen zodat onze leden optimaal kunnen ondernemen. Dit doen we door middel van belangenbehartiging en stimulering van samenwerking tussen de bedrijven onderling en met de overheden. Daarnaast zijn we namens de leden de spreekbuis zijn naar gemeentelijke- en provinciale overheden of andere instanties.

De ABIN zet zich actief in op een aantal terreinen en zoekt waar nodig daarbij samenwerking met andere belangenbehartigers / verenigingen. De vereniging houdt zich bezig (of gaat zich bezighouden) met:

  • Vertegenwoordiging in een aantal overlegsituaties met de gemeente.
  • Onderzoek of er mogelijke voordelen zijn te behalen met gezamenlijke inkoop.
  • Het vormen van een aanspreekpunt voor de gemeente over plannen en maatregelen in het beleid betreffende ons gebied.
  • Discussiepartner zijn in een mogelijke wijziging van het bestemmingsplan, verkeersstromen, milieu, infrastructuur en onderhoud, veiligheid en natuurlijk de verkregen subsidie tot revitalisering van het terrein.
  • Het stimuleren van de onderlinge zakelijke contacten

 Het bestuur van de ABIN wordt gevormd door de volgende personen:

DSC_0387 Jan Veenis
Rovee Veenis BV
voorzitter
DSC_0378 Ruud Witte
Saenscreen
penningmeester
DSC_0373 Ernst-Paul Beukema
Forbo Flooring
secretaris
DSC_0402 Martin Oosterbaan
Oosterbaan Sports & Safety
commissie Evenementen
DSC_0380 Eric van Walsteijn
CuraMedical
commissie KVO

Zij houden zich actief bezig met het formuleren van het beleid, het organiseren van activiteiten, gesprekken met belanghebbenden, overheid etc. en het behartigen van de belangen van onze leden.