Meldpunt KVO

Heeft u een melding in het belang van de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid ?
Gebreken en ongemakken in de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld defecte openbare verlichting, zwerfvuil, verstopte riolering, losse tegels, overlast kunt u melden op de volgende wijze:

Meldpunt Gemeente Zaanstad
telefoon 14075

Whatsapp Gemeente Zaanstad
De gemeente is ook via WhatsApp bereikbaar.
Het nummer is 06 10 43 46 93.
Berichten worden op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur beantwoord.
Het streven is om binnen 15 minuten op uw bericht te reageren.

Online:
Via deze link

Secretariaat ABIN
info@abinassendelft.nl

Politie       
Bij spoed 112
Geen spoed 0900-8844

Brandweer
www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl

Werkgroep KVO

Binnen de ABIN is een werkgroep belast met het behalen en behouden van het Keurmerk Veilig
Ondernemen. Het KVO helpt ondernemers, gemeente, politie en brandweer om samen de veiligheid op ons bedrijventerrein te verbeteren en te waarborgen.

Het samenwerkingsverband bestaat uit de volgende instanties:

 • Gemeente Zaanstad
 • Politie Zaanstreek-Waterland
 • Brandweer Zaanstreek Waterland
 • ABIN

De werkgroep heeft enkele algemene verantwoordelijkheden, te weten:

 • Het uitdragen van een positief beeld over het Keurmerk Veilig Ondernemen om het draagvlak bij ondernemers en andere partijen te vergroten.
 • Zich inzetten om de maatregelen tot uitvoering te (laten) brengen.
 • Het communiceren over de resultaten naar de eigen organisatie/achterban.
 • Het signaleren van knelpunten.
 • Het doen van voorstellen voor maatregelen.
 • Het aandragen van mogelijk toepasbare subsidieregelingen /financieringsmogelijkheden.
 • Besluitvorming over maatregelen (indien noodzakelijk overleg met achterban en/of gemeentelijk bestuurlijk besluitvormingsproces).

Wie vormen de KVO Commissie?

 • Jan Veenis, Carteam Rovee-Veenis, voorzitter.
 • Ernst Paul Beukema, Forbo, secretaris.
 • Eric van Walsteijn, Cura Medical, cie lid.
 • Daniëlle Swart, namens Gemeente Zaanstad.
 • Remie Lutter, namens brandweer Zaanstreek Waterland.
 • Peter van ‘t Veer, namens Politie Zaanstreek Waterland.