Hercertificering KVO in 2015

In december 2010 heeft de ABIN , in samenwerking met MKB Nederland, Gemeente Zaanstad, brandweer en politie het Keurmerk Veilig Ondernemen ( KVO-B ) behaald.

Het keurmerk verbeterd op een gestructureerde manier de veiligheid van winkelgebieden en industrieterreinen, een duurzame samenwerking tussen betrokken partijen staat hierbij centraal.

Veel verbeterpunten uit het plan van aanpak en een toekomstige her-certificering vielen samen met de herinrichting van de Industrieweg en de spoorwegovergang Assendelft – Krommenie. Deze werkzaamheden zijn in 2014 afgerond, waardoor de bereikbaarheid en de infrastructuur op het Industriegebied aanzienlijk is verbeterd.

Het doel van de ABIN is om deze resultaten te waarborgen en zonodig te verbeteren teneinde het gebied schoon, veilig en leefbaar te houden.

Voor 2015 staat dan ook de hercertificering KVO op de agenda, die, evenals in 2010 met een enquète onder de ondernemers zal starten. De werkgroep betaat uit Jan Veenis van Autobedrijf Rovee-Veenis en Eric van Walsteijn van Cura Medical.