45 reacties ingediend op Notitie Reikwijdte en Detailniveau

In november/december 2014 lag de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage. Op deze onderzoeksopzet kon door iedereen een zienswijze worden ingediend. Uiteindelijk hebben 45 personen en organisaties een reactie aan de provincie NH gestuurd. Uit deze reacties waren 340 vragen en suggesties te destilleren.

Alle vragen heeft de provincie NH beantwoord in de Nota van Beantwoording. Deze nota is op 3 maart door Gedeputeerde Staten vastgesteld. De ingediende reacties gingen onder andere over nut en noodzaak, de voorgestelde alternatieven, de inpassing en de effecten van de Verbinding A8-A9. Veel hiervan was al in de NRD opgenomen, maar in de zienswijzen werd er extra aandacht gevraagd. Uit de reacties is op te maken dat de meningen ver uiteenlopen: waar de één nut en noodzaak onderschrijft, twijfelt de ander. Ook varieert de voorkeur die men aan de verschillende alternatieven geeft. Dit maakt goed duidelijk welke belangen tegen elkaar afgewogen moeten worden in de planstudie en voor welke uitdagingen de samenwerkende partijen zich gesteld zien.

Download en bekijk hier de gehele nota: 20150306 Nota van Beantwoording DEF