Voorontwerp bestemmingsplan Industrieterrein Assendelft-Noord

15 november 2012 Het voorontwerpbestemmingsplan Industrieterrein Assendelft-Noord wordt digitaal beschikbaar gesteld in het kader van het artikel 3.1.1 Bro-overleg. Het is van groot belang dat u het voorontwerp nauwkeurig bekijkt inzake uw eigen situatie. U kunt uw reactie doorgeven aan Jan Veenis, via info@rovee-veenis.nl o.v.v. bestemmingsplan.

Voor de gratis scan van Pesman advocaten kunt u contact opnemen met:
Pesman advocaten
Via Mw. Metselaar een afspraak maken voor dhr. Mark Balder
Telefoon: +31 (0)72 – 541 11 03
www.pesmanadvocaten.nl

Graag even vermelden dat het om de quick scan gaat voor bestemmingsplan Assendelft Noord.

het Voorontwerpbestemmingsplan Industrieterrein Assendelft-Noord is te vinden op http://www.zaanstad.nl/wlw/bestemmingsplannen/bestemmingsplannen_inzien/22835816/

Aan dit voorontwerpbestemmingsplan Industrieterrein Assendelft-Noord kunnen geen rechten worden ontleend.