Update werkzaamheden spoorwegovergang

Eind december 2012 is de nieuwe spoorwegovergang opengesteld voor al het verkeer. Ondanks de verslechterde weersomstandigheden is dit toch gelukt. Wel heeft Zaanstad gaandeweg moeten besluiten alleen de meest noodzakelijke werkzaamheden voor openstelling uit te voeren. Zij vonden het belangrijker de weg zo kort mogelijk te stremmen om daarmee overlast voor bedrijven en bewoners te beperken en de laatste afbouwwerkzaamheden op andere momenten uit te voeren. Voor de afbouwwerkzaamheden kan namelijk worden volstaan met minder ingrijpende, kortdurende afsluitingen.

Het eerste moment voor afbouw is op dit moment ingepland. De werkzaamheden staan gepland van vrijdag 01-02-2013, 22.00 uur tot en met maandag 04-02-2013, 05.00 uur. Mogelijk komen de werkzaamheden dit weekend niet gereed en zullen ook werkzaamheden van vrijdag 15-02-2013, 22.00 uur tot en met maandag 18-02-2013, 05.00 uur nodig zijn. Dit is mede afhankelijk van de weersomstandigheden.

Tijdens deze fase is het AUTOverkeer, zowel Assendelft IN als UIT gestremd. Autoverkeer wordt omgeleid via de route Noorderveenweg – N246 – N203 v.v. De omleidingen worden met gele borden aangegeven.

(Brom)fietsers en voetgangers kunnen WEL gewoon gebruik maken van de spoorwegovergang.