Nieuwe spoorovergang tussen Krommenie en Assendelft open

Afgelopen nacht is de nieuwe spoorwegovergang tussen Assendelft en Krommenie opengesteld. De nieuwe overgang verbetert de veiligheid op de overgang en laat het verkeer sneller doorstromen. De aanleg van de overweg en brugconstructie nam een jaar in beslag. De provincie Noord-Holland, de stadsregio Amsterdam en de gemeente Zaanstad maakten de nieuwe overgang financieel mogelijk. Dennis Straat, wethouder bereikbaarheid en mobiliteit: ‘de reconstructie van de spoorwegovergang zorgt voor een betere bereikbaar van Assendelft. Voor bewoners maar ook voor het bedrijfsleven in Assendelft Noord. Daarnaast verbeteren we de veiligheid van fietsers door de aanleg van een apart fietspad en overgang, los van het autoverkeer. Fietsers kunnen niet meer in de knel komen tussen het autoverkeer. De afgelopen weken heeft Assendelft de nodige last gehad van de tijdelijke afsluiting, maar dat is nu gelukking voorbij. Er ligt nu een goede en veilige overgang waar ik erg blij met ben.’

Uitdagende en complexe klusSpoorwegovergang
De reconstructie van de overgang, onder regie van de gemeente, was een gecompliceerde klus. Vele kabels en leidingen onder de grond werden verlegd en het tracé moest door een moerasachtig gebied. Dat maakte het tot een uitdagende klus. Het weggedeelte tussen de nieuwe spoorweg en Industrieweg is daarom verhoogd aangelegd. Met een brugconstructie op palen. De laatste maanden is zes dagen per week gewerkt om alles voor de kerst klaar te krijgen. Dat is gelukt.

Industrieweg deels nieuw ingericht
Naast de nieuwe overgang en de aanleg van de brugconstructie is afgelopen weken ook een deel van de Industrieweg opnieuw ingericht. Hiermee is de route naar de Dorpsstraat aangepast naar de nieuwe verkeerssituatie.

Fietsstraat inrichten in voorjaar
Niet alle werkzaamheden zijn klaar. Op de Dorpsstraat bij het spoor komt nog een herinrichting. Met een fietsstraat. Dit is een speciaal fietspad waar ook de auto langzaam over mag rijden om zo te kunnen parkeren bij de woning. In andere delen in Zaanstad wordt dit principe ook al toegepast. Die herinrichting gebeurt als de nutsbedrijven klaar zijn. Vanwege de buitentemperatuur starten de nutsbedrijven in het voorjaar.