Bedrijventerrein Assendelft Noord KVO gecertificeerd!

Op 4 november j.l werd de inspanning van de commissie Keurmerk Veilig Ondernemen binnen de ABIN, in samenwerking met vertegenwoordigers van de gemeente, brandweer en politie beloond met het behalen van het certificaat KVO – B. Eerst na een enquete onder de leden , aangevuld met een dag – en een avondschouw,  werden de knelpunten die een schoon, heel, en veilig gebied in de weg staan in kaart gebracht en vervolgens werd een plan van aanpak opgesteld om de aandachtspunten systematisch aan te pakken.

Een door velen genoemd punt ten aanzien van veligheid ( 52% ) heeft te maken met de onlangs gerealiseerde herinrichting van de Industrieweg en de Dorpsstraat.  Inmiddels is een werkgroep bezig om te kijken welke verbeterpunten haalbaar zijn. Wij zullen u hierover blijven informeren. Enkele aandachtspunten aangaande inbraak en brandveiligheid zijn al met de ondernemers besproken. “Het behalen van het certificaat moet niet gezien worden als een afsluiting van een project, maar als het begin van planmatig werken naar en waarborgen van een schoon, heel en veilig industriegebied”.

Hier vind u de mogelijkheden om melding te maken van onveilige situaties zoals  gebreken en ongemakken in de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld defecte openbare verlichting, zwerfvuil, losse tegels, overlast enz.

De feestelijke uitreiking van het certificaat zal binnenkort plaatsvinden.