ABIN en het Ondernemersfonds? Lees er hier alles over!

OP WEG NAAR EEN ONDERNEMERSFONDS IN DE GEMEENTE ZAANSTAD

In navolging van ondernemers in inmiddels meer dan 30 andere grotere en kleinere gemeenten in Nederland, heeft een brede groep van ondernemersverenigingen in de gemeente Zaanstad het initiatief genomen tot een onderzoek naar de haalbaarheid van een ondernemersfonds. De initiatiefnemers zijn: het ondernemersnetwerk ZON, Stichting Parkmanagement Zaanstad STIPaZa, Business Network Zaandelta, Bedrijfsvereniging BVNM, belangenvereniging en BIA en Stichting Binnenstadmanagement SBZ.

Lees hier verder