Uitreiking KVO

Uitreiking KVO Bedrijventerrein Assendelft Noord

Op 2 juni jl. heeft de ABIN, samen met de gemeente en vertegenwoordigers van Brandweer en Politie het certificaat Keurmerk KVO basis samenwerken, ontvangen uit handen van de procesbegeleider van MKB Nederland.

Tijdens een enthousiaste bijeenkomst in de vernieuwde locatie van Carteam Rovee-Veenis hebben Wethouder D. Straat en voorzitter van de ABIN J. Veenis onderstreept dat samenwerking tussen gemeente en ondernemers een voorwaarde is om te komen tot een schoon, heel en veilig bedrijven terrein dat een aantrekkelijke werkomgeving is voor ondernemers en hun relaties.

Met een korte foto presentatie werd de impact van het KVO proces geschetst, door structurele communicatie werd zichtbaar dat met soms kleine aanpassingen er een opmerkelijk resultaat kan worden behaald.

Aansluitend werd er tijdens een netwerkborrel een proeverij verzorgd door de plaatselijke gastronomische middenstand.