Inloopbijeenkomst werkzaamheden brug Krommenie

De provincie heeft opdracht gegeven om de brug Krommenie voor de komende 100 jaar gereed te maken voor veilig weg- en vaarwegverkeer. In september starten de werkzaamheden.

Inloopavond
In verband met de gewijzigde plannen betreffende de werkzaamheden aan brug Krommenie organiseert de provincie een tweede inloopbijeenkomst op maandag 24 augustus 2015. Tijdens de bijeenkomst kunt u de ontwerptekeningen bekijken en zijn deskundigen aanwezig om vragen over het ontwerp, de verkeersmaatregelen en de uitvoering te beantwoorden.

Datum: 24 augustus 2015
Plaats: Cultuurcentrum De Groote Weiver
Adres: Industrieweg 1a, 1521 NA Wormerveer
Tijd: Vrije inloop van 18.00 uur tot 20.30 uur

Oplossing doorstroming fietsers
Tijdens de inloopavond van 26 mei 2015 heeft een aantal belangstellenden gevraagd of de provincie een andere oplossing wil zoeken voor de omleidingsroute zoals die eerder gepland was. De provincie begrijpt de wens en streeft naar een optimale verkeersveiligheid en doorstroming van (brom)fietsers. Daarom komt er van september 2015 tot april 2016 een tijdelijke fietsoversteek over de Nauernaschevaart, zodat voor (brom)fietsers en voetgangers een veilige fietsroute met minimale extra tijd beschikbaar is.

Doorgang gemotoriseerd verkeer
De werkzaamheden aan de brug Krommenie zijn gepland in fasen zodat de beschikbaarheid van de weg en vaarweg centraal staat. De meest ingrijpende fase, is in maart 2016 en leidt tot twee weken beperkte doorstroming van het verkeer. In plaats van twee rijstroken is er dan één rijstrook beschikbaar per rijrichting. Vanaf september 2015 tot april 2016 wordt de Vaartdijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de aansluiting met de N203. Nood- en hulpdiensten en (brom)fietsers hebben wel doorgang. Voordat de werkzaamheden aan de Velsertunnel in april 2016 beginnen is de brug Krommenie beschikbaar voor gemotoriseerd verkeer.

Stremming van de vaarweg
Met uitzondering van twee weken in maart 2016 blijft de Nauernasche Vaart ter hoogte van de brug Krommenie beschikbaar voor de scheepvaart.

Meer informatie
Voor informatie over de werkzaamheden aan de brug Krommenie zie:infoN203.nl. Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen via 0800 – 0200 600 (gratis), of per mail: infoN203@noord-holland.nl.