Hernieuwde voorbereidingen bestemmingsplan

Vorig jaar november gaf Pesman Advocaten bij de ABIN een korte uiteenzetting over het destijds ter inzage gelegde voorontwerpbestemmingsplan voor het industrieterrein. Nadien is er door de gemeente geen verdere actie meer ondernemen ten aanzien van dit bestemmingsplan. Vanmorgen kwam het bijgevoegde voorbereidingsbesluit onder onze aandacht. Middels dit besluit heeft de gemeente opnieuw bekendgemaakt dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het industrieterrein. Onder de dekking van dit besluit kunnen ongewenste ontwikkelingen die zouden strijden met het toekomstige bestemmingsplan, worden tegengehouden voor de duur van een jaar. In feite heeft de gemeente dus bekendgemaakt dat er een jaar lang geen concrete stappen met het bestemmingsplan zijn gezet.

Het is nog niet bekend wanneer de bestemmingsplanprocedure definitief zal beginnen (door middel van het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan). We houden dit uiteraard in de gaten.

Zie voor het besluit bijgaande PDF.